Joint Enterprise
University Learning
Joint Enterprise
University Learning

Về dự án

Một trong những thách thức ngày càng gia tăng đối với các trường đại học tại Trung Quốc và Việt Nam hiện nay đó chính là tình trạng thất nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường, nguyên nhân xuất phát từ vấn đề kiến thức và chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng và của các sinh viên sau khi tốt nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao và thay đổi của nhà tuyển dụng và thị trường lao động. Chính vì vậy, áp lực do thị trường lao động có tính cạnh tranh cao và tỷ lệ sinh viên thất nghiệp ngày gia tăng đã hướng sinh viên của các trường đại học quan tâm hơn đến các chương trình đào tạo có tính sáng tạo và tính thực tế gắn liền với các hoạt động của doanh nghiệp và đáp ứng một linh hoạt nhu cầu của thị trường. Xuất phát từ lý do đó, các trường đại học tại Trung Quốc và Việt Nam đã liên kết và hợp tác với các trường đại học tại Châu Âu để học hỏi các kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng môn học và chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên trong điều kiện thị trường năng động.

Mục đích chính của dự án là thiết lập và phát triển các mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân nhằm tác động năng cao năng lực của các trường đại học trên cơ sở tạo điều kiện để các trường học hỏi kinh nghiệm thực tế từ các hoạt động thực tế của doanh nghiệp và sử dụng các tình huống thực tế của doanh nghiệp vào trong nội dung bài giảng đề nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy và giúp hiểu rõ hơn về nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp và hoàn thiện chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường. Ý tưởng là giúp các trường đại học có thể phát triển theo định hướng các trường đại học kinh doanh.

Bài viết gần nhất

Hội thảo cuối cùng về các nghiên cứu tình huống của dự án JEUL

2022-05-26

Từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 5, Trường Đại học Kinh tế…

Hội thảo cuối cùng về các nghiên cứu tình huống của dự án JEUL

2022-05-26

Từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 5, Trường Đại học Kinh tế…

Những sự kiện sắp tới

No Events Available
 Đối tác dự án