Author: Dr. Aušra Razgūnė

Đại học SKODA AUTO trình bày kết quả cuối cùng của dự án Hợp tác các trường dại học và doanh nghiệp (JEUL), Gói công việc 3 (WP3)

Bốn trường đại học châu Âu và bốn trường đại học châu Á đã và đang hợp tác trong dự án. Mục tiêu của chương trình này là nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại một số trường đại học Trung Quốc và Việt Nam, do đó nâng cao mức độ phù hợp […]

Read More

Cuộc họp trực tuyến tiến độ JEUL

Các đối tác của dự án JEUL đã tập hợp trong một cuộc họp trực tuyến để thảo luận về tiến độ trong từng gói công việc của dự án. Các trường đại học châu Âu đã trình bày những tiến bộ trong việc thực hiện các gói công việc của dự án và cùng […]

Read More

Hoàn thành WP 3

Gói công việc 3, dành riêng cho việc xây dựng chương trình giảng dạy ở các trường đại học Trung Quốc và Việt Nam, đã được hoàn thành. Dưới sự dẫn dắt của Đại học ŠKODA AUTO, bốn trường đại học châu Á của dự án JEUL đã nâng cấp 30 chương trình giảng dạy […]

Read More

Hai đối tác mới trong dự án JEUL

Đại học Jiangnan và Học viện De aute Formation aux Politiques Communautaires (IHF) là những đối tác mới của dự án JEUL. Đại học Jiangnan đã tham gia vào dự án JEUL kể từ khi thành lập, tham dự Hội thảo về hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp, diễn ra tại Nanjing […]

Read More