Bất chấp những hạn chế về việc đi lại, các đối tác của JEUL đang thúc đẩy việc triển khai dự án

Các cuộc họp trực tuyến giữa các đối tác của dự án đã diễn ra trong thời gian bị phong tỏa, điều này đã ảnh hưởng đến tất cả các đối tác của dự án. Cuộc họp đã giúp các đối tác của JEUL tiếp tục triển khai dự án từ xa và thiết kế các hoạt động mới, xem xét các điều kiện bất ngờ do đại dịch coronavirus gây ra. Các trường đại học Trung Quốc và Việt Nam đã tiến bộ trong việc thực hiện những thay đổi trong chương trình giảng dạy và cung cấp tất cả các khóa học trong Môi trường học tập trực tuyến.