Buổi họp đầu tiên khởi động triển khai thực hiện dự án JEUL tại Siena, Italy

Buổi họp đầu tiên khởi động triển khai thực hiện dự án JEUL được tổ chức tại thành phố Siena, Italy vào ngày 1-2/2/2018, được tổ chức tại Đại học Sienna. Mục tiêu của buổi họp là để giúp các trường đại học thành viên của dự án làm quen và hợp tác với nhau cũng như phân chia trách nhiệm để bảo đảm việc quản lý dự án chính xác theo đúng tiến trình, sử dụng công cụ và kỹ thuật phù hợp. Tất cả các thành viên tha gia dự án đã tham gia và chia sẽ các ý tưởng và những mong đợi trong quá trình triển khai thực thiện dự án trong 3 năm tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *