Các chuyến thăm của cán bộ cấp cao từ các trường đại học Trung Quốc và Việt Nam tới các đối tác EU

Các đối tác từ Ý, Vương quốc Anh và Cộng hòa Séc đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp. Ba chuyến thăm đã được tổ chức tại Đại học Siena, Đại học Kent và Đại học Ôtô Skoda vào tháng 5 và tháng 6 năm 2018. Đại học Siena đã tổ chức đón tiếp các cán bộ cấp cao của trường UEH từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 năm 2018, Đại học Kent đăng cai tổ chức đón tiếp cán bộ cấp cao của trường BUH từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 năm 2018 và Đại học ô tô Skoda tổ chức đón tiếp các cán bộ cấp cao đến từ trường NUAA từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2018.   Đại học Siena chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc giảng dạy,  giới thiệu việc làm và quốc tế hóa cho các cán bộ cấp cao của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung vào các thỏa thuận hiện tại với các công ty.   Đại học Kent (KBS) tập trung đào tạo cho các cán bộ cấp cao của trường về việc giới thiệu các chương trình MBA, quy trình thúc đẩy đổi mới và có trách nhiệm của doanh nghiệp và quy trình đảm bảo chất lượng giáo dục tại KBS (EQUIS, AACSB, AMBA). Ngày cuối cùng của chuyến thăm là dành riêng khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên.   Š Đại học KODA AUTO đã chỉ ra cách thức thực tập cho sinh viên được phát triển và tích hợp trong chương trình giảng dạy.