Đại học SKODA AUTO trình bày kết quả cuối cùng của dự án Hợp tác các trường dại học và doanh nghiệp (JEUL), Gói công việc 3 (WP3)

Bốn trường đại học châu Âu và bốn trường đại học châu Á đã và đang hợp tác trong dự án. Mục tiêu của chương trình này là nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại một số trường đại học Trung Quốc và Việt Nam, do đó nâng cao mức độ phù hợp của sinh viên với thị trường lao động địa phương. JEUL đã kết thúc sau bốn năm hợp tác chặt chẽ của liên hiệp dự án. Các đối tác đã phát triển các kết quả theo kế hoạch, Đại học ŠKODA AUTO chịu trách nhiệm là đối tác hàng đầu cho WP 3.

Một nhóm cán bộ giảng dạy của Đại học ŠKODA AUTO, bao gồm cả Hiệu trưởng, tiến sĩ. Pavel Mertlík, CSc., hợp tác trong dự án. “Mục tiêu của toàn bộ dự án này với tài chính từ EU là một chương trìnhhỗ trợ cho Đông Nam Á, để điều chỉnh cấu trúc chương trình học, điều chỉnh các môn học riêng lẻ, thực hiện các phương pháp tiếp cận mới trong giảng dạy và phương pháp tại các trường đối tác ở châu Á, để kết quả đào tạo phù hợp hơn với yêu cầu của doanh nghiệp về việc sinh viên nên chuẩn bị những kỹ năng gì và làm thế nào phù hợp với công việc trong tương lai , ”Pavel Mertlík cho rằng. “Mục đích của WP 3 là đào tạo các đồng nghiệp Đông Á và truyền lại cho họ kinh nghiệm của chúng tôi về cách trường đại học hợp tác với các doanh nghiệp. Trong các hội thảo, đào tạo và tham quan, chúng tôi đã trình bày chương trình thực tập của sinh viên, hợp tác với các đối tác, bao gồm các minh chứng và ví dụ thực tế về phương pháp giảng dạy kích hoạt và sự tham gia của các chuyên gia thực tế trong lĩnh vực giảng dạy. “

Một phần không thể thiếu của các buổi hội thảo và tọa đàm là làm việc chuyên sâu với các chủ đề nghiên cứu. Căn cứ trên một cuộc khảo sát rộng rãi giữa các nhà tuyển dụng châu Á, hàng chục công ty Trung Quốc và Việt Nam đã được tiếp cận để cung cấp phản hồi về các yêu cầu đối với một sinh viên tốt nghiệp thế kỷ 21, những người cần chuẩn bị tốt để tham gia thị trường lao động. “Trong quá trình thực hiện dự án, các đối tác châu Á đã kết hợp các yêu cầu này, phương pháp luận và cách tiếp cận mới để đánh giá sinh viên trong tổng số 30 giáo trình của các môn học trong các chương trình học hiện tại. Sau đó, một buổi học thử nghiệm đã được thực hiện, tiếp theo là một cuộc khảo sát và so sánh về hiệu quả của chương trình giảng dạy mới. Qua khảo sát cho thấy, những thay đổi đã được cả sinh viên và giảng viên đánh giá tích cực. Hiện tại, việc giảng dạy đã được thực hiện theo các kế hoạch học tập đổi mới, ”Pavel Mertlík cho biết thêm. JEUL đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Các đối tác đang chờ đến cuộc họp thường niên cuối cùng và đánh giá cuối cùng của dự án vào mùa thu năm 2022.