Đào tạo các chuyên viên phụ trách hỗ trợ việc làm cho sinh viên

Các trường đại học thành viên của dự án bổ nhiệm các chuyên viên phụ trách công việc hỗ trợ việc làm cho sinh viên để quản lý các mối quan hệ với các doanh nghiệp. Chương trình đào tạo được tổ chức tại thành phố Siena, Italy vào tháng 10/2018 nhằm mục đích tạo điều kiện để các trường thành viên của dự án chia sẽ kinh nghiệm và các ý tưởng mới. Các chuyên viên phụ trách công việc hỗ trợ việc làm cho sinh viên sẽ giúp gia tăng tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp.