Hai đối tác mới trong dự án JEUL

Đại học Jiangnan và Học viện De aute Formation aux Politiques Communautaires (IHF) là những đối tác mới của dự án JEUL.

Đại học Jiangnan đã tham gia vào dự án JEUL kể từ khi thành lập, tham dự Hội thảo về hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp, diễn ra tại Nanjing NUAA vào ngày 26-29 tháng 3 năm 2018 (Nhiệm vụ 1.1 của dự án JEUL), và hỗ trợ các hoạt động khác của dự án như ký Biên bản ghi nhớ với doanh nghiệp (Nhiệm vụ 1.3), khảo sát đối với các công ty Trung Quốc (Nhiệm vụ 1.7) và Hội thảo về kết quả khảo sát doanh nghiệp & phản hồi từ việc bố trí sinh viên (Nhiệm vụ 3.1). Hơn nữa, nằm ở Giang Tô, tỉnh thứ hai ở Trung Quốc về GDP và là một trong những nơi tập trung nhiều doanh nghiệp nhất, là một trong những khu vực tập trung nhiều số lượng sinh viên, đại học Jiangnan có thể tối đa hóa tác động của dự án JEUL trong việc thúc đẩy phạm vi hoạt động của nó.

IHF là một tổ chức phi chính phủ của Bỉ có trụ sở tại Brussels và được thành lập vào năm 2003. Tổ chức này hoạt động dựa trên tầm nhìn, nhận thức và phổ biến về các khía cạnh khác nhau của quá trình Hội nhập Châu Âu, bao gồm cả hoạt động về Giáo dục Đại học. IHF có hơn 15 năm kinh nghiệm trong các dự án do EU tài trợ và hiện đang tham gia thực hiện 20 dự án được tài trợ bởi Erasmus +. Điều này giúp IHF có được kinh nghiệm đáng kể trong việc “ĐỊNH GIÁ” tích lũy được trong nhiều năm và sự tham gia trực tiếp vào nhiều Dự án do EU tài trợ khác nhau. Cả Đại học Jiangnan và IHF đều chia sẻ tầm nhìn và tham vọng của JEUL và đã cam kết thực hiện tất cả các hoạt động của dự án.