Hội thảo cuối cùng về các nghiên cứu tình huống của dự án JEUL

Từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 5, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức hội thảo “Phát triển và sử dụng các nghiên cứu tình huống trong giảng dạy”. Desmond Doran (Đại học Kent) đã tổ chức hội thảo dưới hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Các đại biểu từ hai trường đại học Việt Nam của dự án JEUL (BUH và UEH) đã tham dự cuộc họp tại chỗ, trong khi các đại biểu từ hai trường đại học Trung Quốc của dự án JEUL (NUAA và JU) tham gia từ xa.

Hội thảo cho phép tất cả các trường đại học đối tác sàng lọc các nghiên cứu tình huống mà họ đã chuẩn bị và đang sử dụng trong các hoạt động giảng dạy. Tổng cộng, dự án JEUL đã chuẩn bị 24 nghiên cứu tình huống tập trung vào thị trường Trung Quốc và Việt Nam. Điều này sẽ giúp sinh viên Trung Quốc và Việt Nam tìm hiểu thêm các ví dụ cụ thể từ quốc gia của họ và không cần sử dụng các nghiên cứu tình huống  tham khảo từ các khu vực khác trên thế giới (chủ yếu là Hoa Kỳ và Châu Âu).