Hội thảo về Kết quả khảo sát doanh nghiệp và phản hồi từ việc giới thiệu việc làm cho sinh viên

Đại học ô tô Skoda đã tổ chức hội thảo “Giáo dục Co3: Hợp tác, Liên kết và Thúc đẩy doanh nghiệp”, được định hướng về việc kết hợp các kết quả của cuộc khảo sát doanh nghiệp và phản hồi từ việc giới thiệu việc làm cho sinh viên. Hội thảo diễn ra từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019 tại Check Republic.

Hội thảo bao gồm ba nội dung quan trọng:

Bài trình bày của các chuyên gia từ Đại học SKODA AUTO và từ các đối tác doanh nghiệp, cung cấp các ví dụ điển hình tốt nhất về thiết kế chương trình đào tạo và khóa học dựa trên sự hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp.

Các thành viên đến từ các trường đại học đã làm việc nhóm nhằm hướng tới việc phát triển các đề xuất cải tiến chương trình đào tạo hoặc khóa học.

Các đại biểu từ các trường đại học đã trình bày các kết quả đề xuất của hội thảo. Vào tháng 1 năm 2020, Đại học ô tô Skoda sẽ tổ chức hội thảo tiếp theo, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển chương trình giảng dạy ở các trường đại học Trung Quốc và Việt Nam có tính đến kết quả khảo sát doanh nghiệp và phản hồi từ việc giới thiệu việc làm cho sinh viên.