Hội thảo với chủ đề “Đường dẫn doanh nghiệp”

Các đối tác từ Lithuania và Cộng hòa Séc đã chia sẻ kinh nghiệm của với các thành viên của dự án trong việc sử dụng chiến lược dạy và học dựa trên phương pháp tiếp cận “học tập tổng hợp” (“blended learning”). Đây là phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cập truyển thống đó là tương tác trực tiếp giữa giảng viên và sinh viên và kết hợp với việc ứng dụng các môi trường học tập ảo như Moodle. Trong các buổi hội thảo, việc sử dụng phương pháp đào tạo này đã được các trường đại học thành viên của dự án trình bày và chia sẽ kinh nghiệm với các ví dụ thực tế được xây dựng từ các doanh nghiệp nhằm khuyến khích sự tương tác và tạo lập các mối quan hệ giữa doanh nghiệp địa phương, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và các trường đại học thông qua các phần trình bày và bải giảng của khách mời cũng như việc mời các doanh nghiệp cùng tham gia các dự án phát triển với các trường đại học.