Hội thảo với chủ đề mối liên kết giữa trường đại học và các doanh nghiệp

Hội thảo với chủ đề mối liên kết giữa trường đại học và các doanh nghiệp được tổ chức bởi NUAA tại Nanjing, China, nơi mà tất cả các trường thành viên của dự án cùng với đại diện các doanh nghiệp chia sẽ các kinh nghiệp trong quá trình hợp tác để xây dựng và phát triển các phương pháp giảng dạy và học tập cũng như hoàn thiện nội dung và chương trình đào tạo sao cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Các bản ghi nhớ hợp tác giữa NUAA và các doanh nghiệp đã được ký kết quá triển diễn ra hội thảo.