Bài viết gần nhất

Hội thảo với chủ đề “Đường dẫn doanh nghiệp”

Các đối tác từ Lithuania và Cộng hòa Séc đã chia sẻ kinh nghiệm của với các thành viên của dự án trong việc sử dụng chiến lược dạy và học dựa trên phương pháp tiếp cận “học tập tổng hợp” (“blended learning”). Đây là phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cập truyển […]